Nejčastější dotazy

Jaký produkt mám použít na renovaci starých dřevěných oken?

Na dřevěná okna je zde Rubio WoodCream - výhodou tohoto nátěru je, že při renovacích není třeba úplně odstranit starý nátěr, pokud pevně drží. Nátěr stačí aplikovat pouze v jedné vrstvě, u renovací, kde zůstaly zbytky starého nátěru je možné použít nátěr ve dvou vrstvách, protože v místech se starým nátěrem by mohla vznikat lesklejší místa.

Více informací o produktu najdete v technickém listu ZDE

Rubio WoodCream


Jak správně brousit povrch dřeva před olejováním?

Správným broušením můžeme hodně ovlivnit výsledek povrchové úpravy olejováním. Na rozdíl od laků není třeba pod olej brousit příliš jemným brusivem. Je třeba si uvědomit, jak náš olej funguje - na rozdíl od olejů s vysokým podílem rozpouštěděl, kterých je na trhu velká většina, reaguje olej Rubio Monocoat Oil Plus 2C s vlákny dřeva na povrchu, a proto není žádoucí úplně hladký brus. 

U dřevěných podlah, schodišť apod. je doporučeno finální broušení P120-P150 a u nábytku max. P150-P180. 

Dále by mělo být samozřejmostí, že olej aplikujeme na dokonale čistý povrch zbavený prachu, aby olej pronikl i do pórů dřeva. K tomu je právě určený čistič dřeva Rubio Monocoat Cleaner

RMC Cleaner


Mohu použít Hybrid Wood Protector také na dřevo v interiéru?

Ano, je to možné. Olej Hybrid Wood Protector je primárně určený na venkovní realizace, ale stejně tak je možné jej v případě potřeby použít i na dřevo v interiéru. Pokud by se jednalo o intenzívně používaný prostor, jako například podlaha, schody, kuchyňská deska apod., je nutné do tohoto oleje přidat 10% akcelerátoru, tj. Oil Plus 2C - komponent B.

Připomínáme, že opačně to nejde! Olej určený do interiéru na venkovní realizace nepoužívejte!  

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector je certifikovaný jako bezpečná povrchová úprava na dřevěné hračky a pro styk s potravinami.

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Rubio Monocoat Oil Plus 2C - komponent B

Komponent B - Akcelerátor


Je možné použít olej Rubio Monocoat Oil Plus 2C i bez akcelerátoru?

V určitých případech ano. Díky akcelerátoru je však povrchová úprava odolnější vůči oděru a působení vody, a také podstatně rychleji vyzrává.

Tam, kde se bude po povrchu šlapat nebo bude přicházet do styku s vodou (podlahy, schody, jídelní stoly, kuchyňský a koupelnový nábytek, apod.), vždycky použijeme olej s akcelerátorem.

V případě svislých konstrukcí (obklady stěn, knihovny, komody, apod.) a také tam, kde nám nezáleží na tom, že povrchová úprava bude vyzrávat delší dobu je možné použít samotný olej bez akcelerátoru. 


Za jak dlouho je olej RMC Oil Plus 2C po aplikaci suchý?

Toto je velice častý dotaz, a proto odpovíme trochu obšírněji, protože je nutné rozlišovat pojem suchý a vyzrálý.

Po aplikaci oleje je vždy třeba povrch setřít hadrem nebo padem tak, aby byl na omak suchý. To je obrovská výhoda této povrchové úpravy, protože prakticky ihned po setření je možné s naolejovaným materiálem manipulovat bez nebezpečí, že si povrch poškodíme, otiskneme na něj palec nebo že se nám dva kusy na sobě slepí. Pokud například potřebujeme olejovat desky z obou stran, můžeme po setření první strany klidně desku otočit a pokračovat na druhé straně. Pokud by snad došlo k tomu, že si již naolejovanou stranu při práci znečistíme, stačí takové místo opět přeleštit a nic nebude vidět.

Povrch je tedy suchý hned po setření přebytečného oleje, ale dále bude pokračovat vyzrávání povrchové úpravy. Až po dokonalém vyzrání bude mít povrch požadovanou kvalitu a odolnost. Při variantě oleje s akcelerátorem bude olej po dvou dnech vyzrálý cca z 80% a po 5-7 dnech bude proces vyzrávání dokončen. Během vyzrávání je možné produkty používat. Například na naolejovanou podlahu je možné se druhý den nastěhovat, ale je třeba si uvědomit, že nevyzrálý povrch je citlivý na vodu, takže během této doby nevytíráme mokrým hadrem...

Jedná se o tzv. oxidativní proces, takže během vyzrávání zabezpečíme dostatečný přístup vzduchu k produktu (zabalit jej do folie doporučujeme až do uplynutí potřebné doby). 


Opravdu se musí povrch po olejování stírat?

ANO!

Mohli bychom se spokojit s touto jednoduchou odpovědí, ale možná nebude od věci si krátce vysvětlit, jak olej Rubio Monocoat Oil Plus 2C funguje:

Tento olej neobsahuje žádná rozpouštědla, která by usnadňovala penetraci oleje do struktury dřeva (a následně se dlouhodobě uvolňovala do ovzduší...), ale mezi olejem Rubio Monocoat a svrchními vlákny dřeva dochází prakticky k okamžité molekulární reakci a trvalému spojení. To je právě ta funkční ochranná vrstva, kterou potřebujeme a všechen ostatní přebytečný olej je třeba odstranit.

Nemusíme se bát, že třeba oleje setřeme moc, protože to není možné - olej, kde již došlo k vazbě s vlákny dřeva nelze setřít a všechen ostatní můžeme přeleštěním odstranit.

Současně se stíráním i likvidujeme všechny potenciální kocoury, přesahy a viditelné vrstvy oleje. 

S naším olejem prostě šmouhu neuděláte (pokud stíráte)!


Kolik stojí povrchová úprava Rubio Monocoat Oil Plus 2C v přepočtu na metr čtvereční?

Toto je správně položená otázka, protože není vždycky směrodatné, kolik nás stojí plechovka s produktem. Různé produkty mají různou vydatnost a nanášejí se v různém počtu vrstev, někdy je třeba ještě mezi vrstvami plochu opatrně přebrousit, čekat až předchozí vrstva zaschne atd... To všechno má vliv na konečnou cenu povrchové úpravy, kterou provádíme.

Profesionálové musí počítat i čas strávený prací, což je podstatná položka rozpočtů, ale níže uvedené ceny ukazují pouze cenu za materiál potřebný k provedení povrchové úpravy olejem Rubio Monocoat Oil Plus 2C v odstínu PURE.

A nezapomeňte: Jedna vrstva stačí!

OIL PLUS 2C A+B PURE CENA ZA BALENÍ VYDATNOST Z BALENÍ CENA ZA M2
 balení 350 ml 1 082,- Kč 11-18 m2 75 Kč
 balení 1,3 l 2 892,- Kč 39-65 m2 56 Kč
 balení 3,5 l 7 368,- Kč 105-175 m2 53 Kč

Jedná se o ceny průměrné podle způsobu aplikace (podlaháři při strojním nanášení budou mít menší spotřebu než truhlář při ručním olejování staré komody).

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, platné v červnu 2021. 


Jak zvýším odolnost olejové ochrany dřeva vůči vodě? Jedná se o masívní dubovou desku pod umývadlem v koupelně.

Technologický postup při aplikaci RMC Oil Plus 2C se zvýšenou odolností

proti působení vody:

1. Povrch musí být rovnoměrně kartáčovaný nebo broušený brusivem max P150

2. Prach z broušení odsajte nebo vyfoukejte proudem vzduchu

3. Plochu očistěte přípravkem RMC Cleaner NUTNÉ!

4. Po zaschnutí aplikujte jednu vrstvu dvousložkového oleje RMC Oil Plus 2C

Olej (komp. A) dobře promíchejte tyčkou - nestačí protřepat!

Přidejte akcelerátor (komp. B) v poměru 3:1 (3 díly oleje : 1 díl

akcelerátoru) a dobře promíchejte - s namíchanou směsí lze bezpečně

pracovat po dobu cca 4-6 hodin

Naneste směs na povrch houbou a důkladně rozetřete pomocí béžového

padu ručně nebo leštičkou. Smyslem je olej co nejlépe zapracovat do

pórů dřeva důležité zejména u hluboce kartáčovaných povrchů.

Během 15 minut důkladně setřete plochu bílým padem ručně nebo

leštičkou na ploše nesmí zůstat žádný přebytečný olej!

Běžně dosahovaná spotřeba oleje u tohoto postupu je 1 litr na cca 30 m2

5. Druhý den po aplikaci oleje Oil Plus 2C naneste 1 vrstvu údržbového oleje RMC

Universal Maintenance Oil (UMO) v bezbarvém provedení stačí minimální

množství opět rozneseme olej padem a setřeme do sucha.

6. Povrch je sice na omak suchý, ale olej bude cca 5-7 dní vyzrávat a k tomu

potřebuje přístup vzduchu během této doby nebalte do smršťovací fólie!

Tento způsob povrchové úpravy je dostatečně odolný vůči působení vody, ale i jiných

kapalin červené víno, kola, káva i čaj atd. Vše testováno výrobcem i odběrateli, kteří

pracují ve výrobě nábytku.

Následná údržba pak probíhá pomocí těchto produktů:

- RMC Surface care čistící prostředek na běžný úklid, přeleštění povrchu

- RMC Refresh Eco oživovací prostředek, když je povrch dřeva trochu zavadlý či

opotřebovaný lze použít několikrát do roka.

 


Sekce dotazů

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA V INTERIÉRU
Jaký olej mám použít při renovaci smrkové podlahy?

Na smrkovou podlahu použijete Rubio Monocoat Oil Plus 2C  s akcelerátorem. Před olejováním je třeba odstranit předchozí nátěry pečlivým přebroušením. Finální brus pak provádějte zrnitostí P150, případně dřevo můžete vykartáčovat - zvýrazní se tím kresba dřeva.

Rubio Monocoat Oil Plus 2C


Kdy je nutné použít na dřevo dvousložkový olej a kdy stačí pouze jednosložkový?

Dvousložkový olej: Rubio Monocoat Oil Plus 2C s akcelerátorem (komponentem B) použijete tam, kde je vyžadována vyšší odolnost vůči opotřebení a působení vody. Obecně se řídíme tím, že pokud se po dřevě šlape (podlahy, schody) nebo přichází do styku s vodou (stoly, pracovní desky v kuchyni, koupelnový nábytek...), je doporučena dvousložková varianta.

Na svislé plochy, jako jsou dřevěné obklady stěn, knihovny, komody apod. postačí olej bez akcelerátoru, tj. Rubio Monocoat Oil Plus 2C - komponent A. Je třeba také vzít v úvahu, že akcelerátor (komponent B) značně urychluje vyzrávání povrchové úpravy - už po dvou dnech je dosaženo 80% vytvrzení, zatímco při použití oleje bez akcelerátoru trvá proces vyzrávání až 3 týdny. 

Během vyzrávání je možné produkty používat, po podlahách chodit, jenom je třeba si dát pozor na to, že povrch je během zrání citlivý na kontakt s vodou, která na něm může zanechat skvrny.

Oil Plus 2C komp. A

Oil Plus 2C komp. A

Oil Plus 2C A+B

Oil Plus 2C komp. A+B


Jak dlouho můžu pracovat s namíchaným olejem s akcelerátorem?

Po namíchání oleje RMC Oil Plus 2C s komponentem B (akcelerátorem) můžete se směsí pracovat cca 5-6 hodin v závislosti na teplotě okolí.


Je nutné používat před olejováním čistič dřeva Rubio Monocoat Cleaner?

Čističem odstraníte i ten nejjemnější prach z pórů dřeva a zajistíte tak dokonalou vazbu oleje s vlákny dřeva, proto je použití čističe doporučené všude tam, kde chceme dosáhnout těch nejlepších výsledků.


Můžeme Rubio Monocoat Oil Plus 2C aplikovat ve dvou vrstvách?

Technicky vzato ano. Druhá vrstva se většinou používá až po nějaké době používání produktu, kdy povrch po intenzívnějším používání začne vykazovat známky opotřebení a je potřeba doplnit barevné pigmenty. 

Druhou vrstvu také můžete nanést v případě, že je požadavek na trochu lesklejší povrch. Toho lze dosáhnout i použitím údržbového oleje Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil v bezbarvém provedení.


Ukázat více >>
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA V EXTERIÉRU
Jaký je rozdíl mezi povrchovou úpravou olejem RMC Hybrid Wood Protector a voskovým nátěrem Rubio WoodCream?

RMC Hybrid Wood Protector lze použít na vodorovné i svislé dřevo, např. terasy, zahradní nábytek, dřevěné fasády apod. Olej se nanáší v jedné vrstvě a zvýrazní kresbu dřeva.

Rubio WoodCream je určený pouze na svislé konstrukce, např. dřevěné fasády, brány, zahradní domky apod. Nátěr lze nanést v jedné nebo dvou vrstvách podle požadavků na vzhled. 


Za jak dlouho bude nutné povrchovou úpravu renovovat?

Na tento častý dotaz nelze jednoduše odpovědět protože závisí na mnoha okolnostech. Obecně platí, že povrchová úprava svislých ploch vydrží déle než na plochách vodorovných, protože na těch se drží voda, sníh, nečistoty, apod. Dalším důležitým aspektem je orientace vůči světovým stranám a převládajícímu směru dešťových srážek.

Ze zkušenosti můžeme konstatovat, že u dřevěných teras je běžná obnova olejem Hybrid Wood Protector po 1-2 letech provozu a u svislých konstrukcí po cca 5-10 letech v závislosti na orientaci vůči slunci a dešti.

Pokud jde o produkt Rubio WoodCream, tak tam je doba trvanlivosti také cca 5-10 let.  

Velkou výhodou je, že při renovaci nátěrů Rubio Monocoat není potřeba odstraňovat starý nátěr broušením až na čisté dřevo, ale stačí povrch umýt čističem Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner a po zaschnutí natírat.


Kdy olejovat dřevěnou fasádu - před nebo po instalaci?

Pokud je možnost volby, tak dejte přednost provedení povrchové úpravy olejem Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector ještě před instalací. Bude se Vám lépe pracovat.


Jak aplikovat venkovní olej Hybrid Wood Protector na větší plochu - fasádní palubky?

U fasádních palubek se osvědčila aplikace oleje buď ručním padováním viz. Sada ručních padů nebo pomocí elektrické leštičky/brusky na dřevo se suchým zipem na kulaté pady o průměru 150 mm.


Jaký produkt mám použít na renovaci starých dřevěných oken?

Na dřevěná okna je zde Rubio WoodCream - výhodou tohoto nátěru je, že při renovacích není třeba úplně odstranit starý nátěr, pokud pevně drží. Nátěr stačí aplikovat pouze v jedné vrstvě, u renovací, kde zůstaly zbytky starého nátěru je možné použít nátěr ve dvou vrstvách, protože v místech se starým nátěrem by mohla vznikat lesklejší místa.

Více informací o produktu najdete v technickém listu ZDE

Rubio WoodCream


Ukázat více >>