Férová cena produktů Rubio Monocoat

Občas se setkáváme s tím, že zákazníci mají pocit, že oleje Rubio Monocoat jsou příliš drahé v porovnání s podobnými produkty jiných výrobců. Pouze v jednom bodě mají pravdu: litr našeho oleje je opravdu dražší, než jiné oleje, ale tím podobnost končí!

POČÍTEJTE S NÁMI:

Výtěžnost u standardních olejů....................20-24 m2 z jednoho litru v jedné vrstvě*

Výtěžnost u RMC Oil Plus 2C........................30-50 m2 z jednoho litru v jedné vrstvě*

                                                                  (*čerpáno z technických listů produktů)

Počet nutných vrstev u standardních olejů....2 vrstvy (často i s mezibrusem)

Počet nutných vrstev u RMC Oil Plus 2C........1 vrstva

Výsledná kalkulace je snadná:

Na provedení povrchové úpravy dřeva potřebujeme v průměru cca polovinu množství oleje Rubio Monocoat oproti standardním olejům a jako bonus k tomu ušetříme polovinu času za práci, protože náš olej stačí aplikovat pouze jednou!

Finální cena povrchové úpravy provedené olejem Rubio Monocoat přepočtená na jeden metr čtvereční pak nikdy nemůže vyjít dráž, než u srovnatelných produktů.

 

VYZKOUŠEJTE A UVIDÍTE!